ໃນເມື່ອຂັບລົດບໍ່ເກັ່ງ ແລ້ວໄປເສັ່ງເອົາໃບຂັບຂີ່ (ມີຄຣິບ)

ຂັບລົດບໍ່ຄ່ອຍຈະເກັ່ງປານໃດແຕ່ກະຢາກມີໃບຂັບຂີ່ ເວລາໄປເສັ່ງເອົາໃບຂັບຂີ່ມັນກໍ່ຈະເປັນດັ່ງຄຼິບນີ້ເລີຍ

ໃນເມື່ອປະຈຸບັນນີ້ລະບຽບກົດຈາລະຈອນມັນເຄັງຄັດ ນັກຂັບຂີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່.

(ຊົມຄຼິບ):

Lao Online News | ທັນຂ່າວຊາວອອນລາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *