ຂ່າວດ່ວນ

ໄດ້ລະເດີໃບຕາດີນທີ່ນໍາໄປຈໍາໄດ້ 11ປີ ຈໍາຕອນຜູ້ເປັນແມ່ຍັງບໍ່ທັນເສຍຊີວິດ..ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອວ່າ ເຮົາຊິໄດ້ຄືນມາ

ມື້ນີ້ທິມງານເຮົາແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼຶອນ້ອງ ແບ່ງທິມງານເຮົາພາກສ່ວນໜຶ່ງໄປແລ່ນໃບຕາດີນ ແລະ ອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງພາ ນ້ອງ ແລະ ພໍ່ ໄປເປີດບັນຊີ.

ຂໍກໍາລັງໃຈແດ່ ໃນທີ່ສຸດເຮົາກໍ່ໄດ້ຄືນມາ ດີໃຈແທນນ້ອງຊິໄດ້ເຮືອນໃຫ້ນ້ອງຢູ່ແລ້ວ.

ທີມງານນີ້ ມີແຕ່ຜູ້ຍີ່ງ…ພວກເຮົາພູມໃຈຫລາຍ ..ໃບຕາດີນນີ້ຈໍາມາໄດ້11 ປີແລ້ວ 😂😂😂😂 ຂໍຂອບໃຈ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button