ຂ່າວດ່ວນ

ໜ້າເປັນຫ່ວງແດ່ ຜູ້ອາຍຸ 70 ກວ່າປີ ຕິດເຊື້ອ 6 ຄົນແລ້ວ

ໜ້າເປັນຫ່ວງແດ່ ຜູ້ອາຍຸ 70 ກວ່າປີ ຕິດເຊື້ອ 6 ຄົນແລ້ວ.

ການແຜ່ລະບາດມາຮອດການລະບາດແບບຊຸມຊົນ ແລະ ມາສູ່ແບບຄອບຄົວ ໃນຂະນະນີ້ ມີຜູ້ຕິດໃນກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 70 ປີ ຕິດເຊື້ອແລ້ວ 6 ຄົນ,

ຜູ້ສູງອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ ຕິດເຊື້ອແລ້ວ 23 ຄົນ ແລະ ມີເດັກອາຍຸ 2 ເດືອນຕິດເຊື້ອ 1 ຄົນ ແລະ ນອກນັ້ນກຸ່ມອາຍຸ20-39 ປີ.

ກວມເຖິງ 71% ເຊິ່ງມີຈຳນວນ 859 ຄົນ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ທຸກຄອບຄົວເຄັ່ງຄັດ ປະຕິບັດຖືກວິຊາການຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະການການກັກຕົວ ເມື່ອຕົນເປັນຜູ້ສຳພັດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button