ຂ່າວດ່ວນ

ອອກມາແລ້ວ ຈຸດຊື້ສິນຄ້າ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ລາຄາສົມເຫດ ສົມຜົນ ຊ່ວງລະບາດ ໂ ຄ ວິ ດ

ອອກມາແລ້ວ ຈຸດບໍລິການ ຊື້ສິນຄ້າ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ລາຄາສົມເຫດ ສົມຜົນ.

ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ ລວມມີ ເຂົ້າສານ ຊີ້ນ ແລະ ຜັກ,

ທ່ານສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້ ດັ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ !!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button