ຊົມເຊີຍ ຄະນະແພດຊ່ຽວຊານຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຊ່ວຍຄະນະແພດໝໍຂອງລາວ

ຕິດຕາມພົບເຫັນຂ່າວ “ຄະນະແພດຊ່ຽວຊານຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຊ່ວຍຄະນະແພດໝໍຂອງລາວ ໃນການວາງແຜນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປລາວ.”

1. ຄະນະແພດຊ່ຽວຊານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເຮັດວຽກດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ: ການວາງແຜນຄວບຄຸມ, ປິ່ນປົວ, ຍົກລະດັບວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດຮັບມືກັບພະຍາດຂອງແພດໝໍ ກໍຄືປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19,

2. ລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງກວດວິເຄາະ, ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ,

3. ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການລະບາດຢູ່ໂຮງໝໍ, ແຜນປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ແລະ ວິຊາອື່ນໆກັບແພດໝໍຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈຳປາສັກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *