ມີທຸກມື້ນີ້ໄດ້ເພາະໄດ້ຄູ່ຊີວິດທີ່ມີແນວທາງໄປທາງດຽວກັນ

ມີທຸກມື້ນີ້ໄດ້ເພາະໄດ້ຄູ່ຊີວິດທີ່ມີແນວທາງໄປທາງດຽວກັນ ໃນມື້ທີ່ເຮົາ 2 ຄົນມັດແຂນໃສ່ກັນມີພຽງ3 ເຖົ້າ4 ແກ່ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ, ບໍ່ມີແຫວນໝັ້ນ, ບໍ່ທັນມີງານແຕ່ງ…

ເຮົາ2 ຄົນຄິດຕອນນັ້ນຄື: ຫານໍາກັນໄປກ່ອນ …ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ເພາະວ່າ: ເງີນທີ່ມີພຽງເລັກນ້ອຍໃນຕອນນັ້ນກໍ່ຢາກເກັບໄວ້ເຮັດທືນຮອນຕໍ່ຍອດຄ້າຂາຍ ….

ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນຢູ່ຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆ ຕັ້ງໃຈທໍາມາຫາກິນແບບບໍ່ຫຼີ້ນບໍ່ທ່ຽວປະຢັດ 1 ປີ ເຕັມເຮົາຊື້ດິນ ,ຊື້ລົດໃຫຍ່ ,ປຸກເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໆ ຢູ່ນໍາກັນ ສາມາດອອກຈາກຫ້ອງແຖວໄດ້ຕາມທີ່ຝັນ …

ສູ້ຊົນນໍາກັນມາຕອນນີ້ ກໍ່ຮອດ 2 ປີປາຍ …. ຕອນນີ້ເຮົາຫາໄດ້ ເງີນຄໍາຊັບສີນທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງມູນຄ່າຫຼາຍ 1000 ລ້ານ …

ມີລູກ 1 ຄົນ , 2 ກັບຜູ້ໃນທ້ອງ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງດອງ … ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະແຕ່ງໃນປີ 2023 😊 ຖ້າລູກຜູ້ທີ 2 ເກີດມາ ເຮືອນຫຼັງທີ 2 ແລະ ຫ້ອງ ແຖວແລ້ວຈະແຕ່ງ ເພາະເຮົາເປັນຄົນມັກຄ້າຂາຍ ມັກເງີນທັງ2 ແລະ ໃນຕອນທີ່ພົບກັນກໍ່ຕ່າງຫາເງີນເປັນທັງ2 ແລະ ອາດເພາະໄປຖືກປ່ອງ ..

.ຕັ້ງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນມາກ້າເວົ້າເຕັມປາກ ບໍ່ເຄີຍມີປັນຫາເລື່ອງການເງີນ … ສ່ວນເລື່ອງ ຜິດຖຽງ ກັນແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ໃຜລື່ນ😆😆😆ແຕ່ກໍ່ຜ່ານໄປໄດ້☺️

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *