ຂ່າວດີ ມື້ນີິ້ປິ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ 82 ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງສະພາບ “ວັນນີ້ 14 ພຶດສະພາ 2021, ມື້ຜ່ານມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ ຕົວຢ່າງ.”

(1). ຜົນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ + ( 16 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ລວມທັງໝົດ 1,498 ກໍລະນີ:1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 01 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່),2. ແຂວງຈໍາປາສັກ (+ 15 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່).

(2). ປິ່ນປົວຫາຍດີ – ( 82) ໃໝ່, ເຊີ່ງໃນນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ( ) ໃໝ່, ຈຳປາສັກ – ( ) ໃໝ່ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ – ( ) ໃໝ່, ໂດຍລວມສະຖິຕິທັງໝົດ – (513 ) ກໍລະນີ;

(3). ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ 983 ກໍລະນີ;

(4). ເສັຍຊີວິດ 01 ກໍລະນີ (ໃໝ່) , ໂດຍລວມທັງໝົດ 02 ກໍລະນີ:

1. ກໍລະນີ ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອລຳດັບກໍລະນີ (364), ບ້ານນາໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອາຍຸ 53 ປີ ເພດຍິງ ສັນຊາດຫວຽດນາມ,2. ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *