ພາດສັກນໍ້າເກືອ ແທນວັກຊີນໂຄວິດ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

ໂຮງໝໍໃນ ແຂວງ ນາຣາ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ຍອມຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດພາດ ຫຼັງຈາກພາດສັກນໍ້າເກືອ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ 54 ຄົນ

ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີທັງບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍ.ຄະນະແພດ ປະຈຳໂຮງໝໍເມືອງ ອິໂກມະ ແຂວງ ນາຣາ ອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ ຫຼັງພົບພາຍຫຼັງວ່າ: ການສັກວັກຊີນໃນຊ່ວງ 14:00-16:00 ເມື່ອວັນທີ 28 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ

ເກີດຄວາມຜິດພາດ ໂດຍຂັ້ນຕອນປົກກະຕິ ໃນການສັກວັກຊີນຈະໃຊ້ນໍ້າເກືອປະສົມໃນວັກຊີນ ຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີ້ (Pfizer) ແລະ ໃຊ້ເຂັມສັກຢາດູດແບ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ມາຮັບວັກຊີນແຕ່ລະຄົນ.ແຕ່ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຕຽມວັກຊີນ

ພະຍາບານຜູ້ໜຶ່ງພົບວ່າ ມີວັກຊີນ ໂດສໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໄປປະສົມນໍ້າເກືອ ຈຶ່ງກວດສອບ ແລະ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ໃນເຂັມສັກຢາຈຳນວນໜຶ່ງເປັນນໍ້າເກືອບໍລິສຸດ ບໍ່ມີວັກຊີນປະສົມຢູ່ເລີຍ.ທາງໂຮງໝໍຍອມຮັບວ່າ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ນໍ້າເກືອຈະບໍ່ມີຜົນອັນຕະລາຍຫຍັງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດພູມຄຸ້ມກັນ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ມາສັກວັກຊີນ 54 ຄົນ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ຖ້າພົບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຄຸ້ມກັນ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າ ກໍຕ້ອງໄດ້ມາສັກວັກຊີນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *