ຂ່າວດ່ວນ

ມື້ນີ້ໄດ້ປັບທາງເຂົ້າເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື ມື້ຫນ້າໄປຫານ້ອງບໍ່ໄດ້ຂ້າມຄອງແລ້ວເດີ.

ມື້ນີ້ໄດ້ປັບທາງເຂົ້າເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື ມື້ຫນ້າໄປຫານ້ອງບໍ່ໄດ້ຂ້າມຄອງແລ້ວເດີ.

ໂຕນີ້ແມ່ນນາຍບ້ານເພີ່ນສະເໜີມາຜ່ານເອື້ອຍຝ້າຍກໍ່ເລີຍບອກເພີ່ນຈັດເລີຍ😁

ຜູ້ຮັບປັບໃຫ້ໃນລາຄາແບບຊ່ວຍກັນ😍ເຮັດໃຫ້ສະດວກເພື່ອເອົາວັດສະດຸໄປລົງງ່າຍແລະຄວາມສະດວກເວລານ້ອງແລະພໍ່ອອກໄປນອກຈີ່ງບໍ່ໄດ້ຂ້າມຄອງ.

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button