ດວງເຮັງແທ້ ຕື່ມບັດໄດ້ລົດ

ວັນທີ15 ພືດສະພາ 2021 ຍິນດີນຳ ລູກຄ້າທັງ 2ທ່ານ

ນາງ ມະນີວັນ ນວນທະວົງ ບ.ປະສົມໄຊ ມ.ພີນ ແລະ ທ. ບົວສອນ ພົມມະບຸດ.

ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໄດ້ຮັບລົດຈັກ Wave ຈາກການຂູດບັດຮັບໂຊກກັບ Unitel.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *