ຄົນຈີນ ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ

ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ.

ແລ້ວມາໂຮງໝໍລາວເຮັດຫຍັງຖ້າສິຢ້ານປານນັ້ນ.

ແຖມຜ້າປິດປາກກະບໍ່ໃສ່ ….

ມີິຄິຼບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *