ແບກຶ ຫຼື ວ່າ ບິກໃຫຍ່ ນັກຮ້ອງສຽງດີ ເພັງ 100 ລ້ານວິວ ຄົນດີມີນ້ຳໃຈບໍລິຈາກ ເຂົ້າ 100 ກິໂລ ແລະ ເງີນ 1 ລ້ານກີບ ໃຫ້ຄອບຄົວ ອ້າຍຕຸ້ຍ.

ແບກຶ ຫຼື ວ່າ ບິກໃຫຍ່ ນັກຮ້ອງສຽງດີ ເພັງ 100 ລ້ານວິວ ຄົນດີມີນ້ຳໃຈບໍລິຈາກ ເຂົ້າ 100 ກິໂລ ແລະ ເງີນ 1 ລ້ານກີບ.

ໃຫ້ຄອບຄົວ ອ້າຍຕຸ້ຍ.

ແຕ່ມັນຫຼາຍ ແລະ ສຳຄັັນສຳລັັບຄົນ ທຸກຍາກຂາດເຂີນ.

#ຄອບຄົວອ້າຍຕຸ້ຍ💕

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *