ຖະແຫຼງຂ່າວ ຈາກ ປກສ ເມືອງຈຳປາສັກ ກໍລະນີ ທ້າວ ຄຳໄພ ຖືກ ຈັ ບຢູ່ບ້ານ ດອນຕະຫຼາດ ເມືອງ ຈຳປາສັກ.

ຖະແຫຼງຂ່າວ ຈາກ ປກສ ເມືອງຈຳປາສັກ ກໍລະນີ ທ້າວ ຄຳໄພ ຖືກຈັບຢູ່ບ້ານ ດອນຕະຫຼາດ ເມືອງ ຈຳປາສັກ.

ລາຍລະອຽດຮັບຊົມຮັບຟັງຈາກຄຣິບຖະແຫຼງຂ່າວ.

(ຄຣິບຖະແຫຼງຂ່າວ)

Lao Online News | ທັນຂ່າວຊາວອອນລາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *