ຫວ້ານມີສັບພະຄຸນທາງຢາລໍ້າເລີກ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖີ່ນມີການນຳໃຊ້ເຮັດຢາພື້ນແມ່ນໂດຍການບ໋ອງໃສ່ເຫຼົ້າຂາວ, ດື່ມເພື່່ອດີເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ເວລາເຮັດວຽກໜັກ, ບາງຄົນກໍ່ນຳເອົາມາຕົ້ມດື່ມເພື່ອຮັກສາອາການຈັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຂັບນ້ຳປັດສະວະ.

ທາງດ້ານອາຫານ ຍອດອ່ອນຂອງຫວ້ານຊະນິດນີ້ສາມາດກີນກັບແຈ່ວ ຫຼື ແຈ່ວປາໄດ້, ສ່ວນຫົວສາມາດໃສ່ກັບແກ້ງປະເພດຊີ້ນເພື່ອດັບກີນຄາວ.

ເພື່ອແກ່ດີເຈັບທ້ອງເພີ່ນໄດ້ນຳເອົາຫົວຂອງມັນມາຕົ້ມດື່ມເພື່ອດີແກ້ເຈັບທ້ອງ, ໃນດອກຂອງມີສານ benzyl benzoate ສາມາດຜະລິດເປັນຢາທາແກ້ພະຍາດຜີວໜັງເຊັ່ນ:

ຂີ້ຫິດ, ຂີ້ກາກ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ມີຊາວມົ້ງບາງພື້ນທີ່ໃນພາກເໜືອບອກວ່າເອົາຫົວຂອງມັນຕົ້ມໃສ່ກັບໄກ່ກະດູກດຳເພື່ອບໍາລູງແມ່ອອກລູກໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລືອດໜູນວຽນໄດ້ດີ.

ນອກນັ້ນຍັງມີຄວາມເຊື້ອພື້ນບ້ານວ່າຖ້ານຳເອົາຫວ້ານຊະນີດມາປູກຢູ່ເຮືອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງດີ. ທາງດ້ານການແພດ

ບອກວ່າການຕົ້ມນ້ຳດື່ມໂດຍການໃຊ້ຫົວແມ່ນສາມາດປົວພະຍາດຕາແດງ, ຕາຟາງ, ຕາມົວ ແລະ ຕາເປັນຕໍ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.