ອອກມາຂໍໂທດແລ້ວ ວ່າເຄືອງບີນຕົກ

ຝາກເຖີ່ງການບິນລາວ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖີງການອາຍຸຍັງນ້ອຍທີ່ເວົ້າໄປວ້າຍົກຕົກໂດຍບໍ່ມີຂໍ່ມູນຄວາມຈີງ.ໃນວັນທີ17/5/2021.

ຂ້າພະເຈົ້າໃດ້ເວົ້າວ່າຍົກຕົກຢູ່ເມືອງຊຽງເງີນແຂວງຫລວງພະບາງ ແຕ່ຍົກທີ່ຕົກຮັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າຍົກມາແຕ່ໃສ ເປັນຍົນປະເທດໃດ ຍັງບໍ່ທັນເອີ່ນເຖີ່ງຊື່ ຍົນການບິນລາວຈັກຄວາມ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງຝາກມາຮອດເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກະຊ່ວງໂຢທາ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.ທີ່ໄດ້ເວົ້າແບບນັ່ນ .ຕໍ່ໄປຊິປະຕິຍານຕົນຊິບໍ່ເຮັດອີກໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈີງ.

ຜ່ານມາກະອັບເດດແຕ່ຂ່າວ ທີ່ມີຂໍ່ມູນດີໆໃຫ້ກັບສັງຄົມ.ອັດເດດຂ່າວ ສານຕ່າງໆໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຊິເປັນບັນກັບການບີນລາວປານນີ້ ຂະພະເຈົ້າຂໍໂທດຂໍອະໄພຫລາຍໆ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.