ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆໃດ໋ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຖືເບົາ ລູກບໍ່ກິນເຂົ້າກິນແຕ່ນົມ

ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆໃດ໋ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຖືເບົາ
ລູກບໍ່ກິນເຂົ້າກິນແຕ່ນົມ ກິນແຕ່ເຂົ້າໜົມ ອາດເປັນຄືເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ເຊົາໄວໆກັບມາຍ່າງໄດ້ເດີ້ລູກ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *