ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ ແຈ້ງ ໂຈະການອະນຸມັດເດີນທາງກັບຄືນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະພັກປີໃຫ່ມຫວຽດນາມ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ ແຈ້ງ ໂຈະການອະນຸມັດເດີນທາງກັບຄືນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະພັກປີໃຫ່ມຫວຽດນາມ ລາຍລະອຽດອ່ານຕາມແຈ້ງການ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຫ້າມກັບຄືນເຂົ້າມາລາວຊ່ວງປີໃຫມ່ຫວຽດ ເພາະອາດຈະນໍາເຊື້ອມາແຜ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.