ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ ແຈ້ງ ໂຈະການອະນຸມັດເດີນທາງກັບຄືນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະພັກປີໃຫ່ມຫວຽດນາມ

ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ ແຈ້ງ ໂຈະການອະນຸມັດເດີນທາງກັບຄືນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະພັກປີໃຫ່ມຫວຽດນາມ ລາຍລະອຽດອ່ານຕາມແຈ້ງການ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຫ້າມກັບຄືນເຂົ້າມາລາວຊ່ວງປີໃຫມ່ຫວຽດ ເພາະອາດຈະນໍາເຊື້ອມາແຜ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *