ຂ່າວດ່ວນ

#ຊ່ວຍເເຊຮ໌ເເດ່…..ໃຫ້ຮອດເຈົ້າຂອງເງິນເເດ່ເດີ…

ມື້ນີ້ໄປ ວຽກມາ…..ເຫັນເເຈ້ງວ່າມີເງິນໂອນເຂົ້າໄປເບິ່ງອ້າວ…..

ເງິນຫຍັງຄືຫຼາຍເເທ້ ຄຳອະທິບາຍກໍ ບໍ່ເຄີບຮູ້ເພາະບໍ່ເຄີຍໄປ ສ້າງໂປຣແກຣມນຳບໍລິສັດຫຍັງມາກ່ອນ…….

.ຊ່ວຍກັນເເຊຮ໌ອອກໄປເດີ….ຖ້າເຈົ້າຂອງເຫັນກໍຕິດຕໍ່ກັບເເດ່ເດີ…ຊື່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ເເນວໃດເພາະເເອັບບໍໄດ້ບອກ….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button