ຂ່າວດ່ວນ

ເຖິງທ່ານຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໄປຕື່ມອີກ ຈົນຮອດວັນທີ 04/06/2021

ເຖິງທ່ານຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານ.

ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ

ສະຖານີສາຍໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໄປຕື່ມອີກ ຈົນຮອດວັນທີ 04/06/2021

ສະນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານເພື່ອຊາບ.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button