ຂ່າວດ່ວນ

ສະຫຼອງວັນເກີດແຝດ 8 ອາຍຸ 12 ປີແລ້ວ

ເດລີເມລ ລາຍງານວ່າ ນາເດຍ ຊູເລມານ ຍິງຄົນອາເມລິກາ ອາຍຸ 45 ປີ ເຈົ້າຂອງສາຍາ ແມ່ລູກ 8 ຫຼື Octomom ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 12 ປີໃຫ້ກັບລູກໆແຝດ 8 ຄົນ.

ເຊີ່ງມີລູກທັງໝົດ 14 ຄົນຍ້ອນຫຼັງກັບໄປເມືື່ອ 12 ປີ ໃນມື້ທີ່ຝາແຝດໃຫ້ກຳເນີດຂື້ນມານັ້ນ ນາເດຍມີລູກຢູ່ແລ້ວ 6 ຄົນ ເຊີ່ງຕອນນັ້ນ ນາເດຍ ອາຍຸໄດ້ 21 ປີ ແລະ ໄດ້ຍ່າຮ້າງກັບສາມີ.

ໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມເຮັດເດັກຫຼອດແກ້ວເມື່ອປີ 2001ໂດຍໃຊ້ເງີນ 165,000 ໂດລາ ທີ່ໄດ້ຈາກຄ່າຮັກສາອາການເຈັບຫຼັງໂດຍນາເດຍໄດ້ໂພສຮູບເດັກນ້ອຍແຝດ 8 ຄົນເປັນຜູ້ຊາຍ 6 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຍິງ 2 ຄົນ

ພ້ອມທັງຂຽນນາມສະກຸນລູກໆວ່າ ໂຊໂລມອນ ຕ່າງຈາກນາມສະກຸນຂອງໂຕເອງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button