ຂ່າວດ່ວນ

ປະຊາຊົນຊາວອິນເດຍ ໄດ້ນຳເອົາຮູບປັ້ນສັກສິດອອກມາໂຍນຖິ້ມເພາະບັນດາຮູບປັ້ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາຈາກໂຄວິດ

ປະຊາຊົນຊາວອິນເດຍ ໄດ້ນຳເອົາຮູບປັ້ນສັກສິດທີ່ພວກເຂົາເຄົາລົບນັບຖື

ນຳອອກມາໂຍນທຳລາຍຖິ້ມຕາມຫົນທາງ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ເພາະວ່າບັນດາຮູບປັ້ນສັກສິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນພວກເຂົາຈາກໄວລັດໂຄວິດ-19

© suelao.com – ເວັບໄຊຂ່າວສານອອນລາຍເພື່ອສັງຄົມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button