ມາເອົາແມ່ຂອ້ຍບໍ່ມີໝາຍຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງບາຈຽງເຮັດຖືກລະບໍແນວນີ້.

ຜູ້ເຮັດຜິດຫັນບໍຈັບ.

ມາເອົາແມ່ຂອ້ຍບໍ່ມີໝາຍຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງບາຈຽງເຮັດຖືກລະບໍແນວນີ້.

ຢ່າກິນສິນບົນຫລາຍໄຫ້ເປັນກາງແນ່.

ຊົມຄຼິບ.

#ປະຊາຊົນຕອ້ງການຄວາມເປັນທຳ.

ທີ່ມາ.

ຄຼີບຕອນຈັບແມ່ຕູ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.