ຂ່າວດ່ວນ

ມື້ນີ້ຕອນສວຍ12ໂມງ ໄດ້ມີເດັກຊາຍຄົນຫນື່ງມາຂໍເຂົ້າຂໍນໍ້າກິນ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເພີ່ນ ກະໄດ້ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າ ຂອງກິນນ້ອຍຫນື່ງໃຫ້.

ມື້ນີ້ຕອນສວຍ12ໂມງ ໄດ້ມີເດັກຊາຍຄົນຫນື່ງມາຂໍເຂົ້າຂໍນໍ້າກິນ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເພີ່ນ ກະໄດ້ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າ ຂອງກິນນ້ອຍຫນື່ງໃຫ້.

ຂ້ອຍໄດ້ຖາມລາວວ່າ ພໍ່ແມ່ເຈົ້າຢູ່ໃສ ລາວຕອບວ່າໂຕເອງບໍ່ມີພໍ່-ແມ່ ແລະໄດ້ຖາມອີກວ່າ ດຽວນີ້ສິໄປໃສ ລາວຕອບວ່າຢ່າງໄປຕາມທາງເລື້ອຍໆ .

ແລ້ວເຈົ້ານອນຢູ່ໃສ ລາວຕອບວ່າ ນອນປ່າ ຕາອີຕົນເດ ໃຜເຫັນກະເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າໃຫ້ລາວແດ່ ຊ່ວຍໆກັນ👍✌🏻

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button