ຊ່ວຍແຊຣ໌ ຊ່ວຍຕູ້ວອນ ຕູ້ວອນຢູ່ນຳກັນສອງຄົນບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງອາຍຸເກືອບ80ປີແລ້ວ

ກຽມວາງແຜນໄປ #ຊ່ວຍຕູ້ວອນ
ຕູ້ວອນຢູ່ນຳກັນສອງຄົນບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງອາຍຸເກືອບ80ປີແລ້ວ,

ອາຊີບເກັບຕຸກຕາມທາງໄປຂາຍບໍ່ມີດີນບໍ່ມີເຮືອນ. ຂໍຢູ່ນຳຖຽງນາຊາວບ້ານ, ເຂດບ້ານນາເລົາ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເພີ່ນຂໍຢູ່ຖຽງນາມີແຕ່ສອງເຖົ້າບໍ່ມີລູກບໍ່ມີຫລານ
ບາງທີຈະໄປມື້ອື່ນຖ້າບໍ່ຄາຫຍັງ.

ໄຜຢາກຊ່ວຍຕູ້ວອນທັກມາເດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *