ຂ່າວດ່ວນ

ເຈົ້າສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າເອງມີຊື່ວ່າ ຈັກດາວົງ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ເຈົ້າສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າເອງມີຊື່ວ່າ ຈັກດາວົງ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ .

ຕໍ່ສັງຄົມລາວ ຕໍ່ພັກຕໍ່ລັດຫລາຍໆເດີ້ກ່ຽວກັບເຫດການທີເກີດຂື້ນຢູໃນຂະນະນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂໍແກ້ໂຕແຕ່ຢາງໃດເນາະ ຜິດກະວ່າກັນໄປຕາມຜິດຖືກກະວ່າກັນໄປຕາມຖືກ ໃຫ້ກົດຫມາຍເປັນຜູ້ຕັດສິນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍອມຮັບຜິດ.

ແລະພ້ອມທີຈະຖືກດຳເນີນຄະດີທຸກປະການ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກອອກມາຂໍໂທດຂໍອະໄພຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວສັງຄົມລາວຫລາຍໆເດ.

ຈາກເຫດການທີເກີດຂື້ນແມ່ນເປັນບົດຮຽນຄັ້ງຍິງໃຫຍ່ເລີຍ ຈາກສິງທີຂ້າພະເຈົ້າກະທຳລົງໄປໂດຍຍັງຄິດ

ຊົມຄຼິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button