ລູກຢູ່ບ້ານຟັງຄວາມຕູ້ຕູ້ ປາປາ ປູ່ຍ່າ ແລະ ທຸກຄົນ ເພິ່ນຈຶ່ງແພງລູກເດີ້.

ແມ່ຂໍໂທດເດີ້ລູກ ທີ່ແມ່ຕ້ອງປະລູກໄປເປັນແພດສະຫນາມປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ.

ຊ່ວງແມ່ບໍ່ຢູ່ ໃຫ້ລູກເຂັ້ມແຂງ, ແຂງເເຮງ, ເປັນຄົນຄຳຮູ້, ລ້ຽງງ່າຍ, ກິນງ່າຍຄືແນວນີ້ເດີ້.

ແມ່ໄປລະຈະຮີບກັບມາຫາລູກ.ຫວັງວ່າມື້ຫນຶ່ງລູກຈະເຂົ້າໃຈແລະພູມໃຈໃນໂຕເເມ່ເດີ້ເບວ.ເບວຊານ້ອຍ1ປີ23ມື້

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.