ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ຕິດ ໂຄ ວິ ດກໍລະນີທີ່ 02 ເຖິງ 06 ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ

#ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ່ 02 ເຖິງ 06 ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *