ເກີດຂື້ນຈົນໄດ້ ຄົນທູບຕູ້ ATM ເພື່ອຢາກໃຫ້ຖືກຈັ ບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄຸ ກ ຈະມີທີ່ກີນທີ່ຢູ່

#ເຫດທູບຕູ້ ATM (ເຫດເກີດທີ່ປະເທດໄທ)

ປະເທດໄທມາເຖີງຈຸດທີ່ຄົນທູບຕູ້ ATM ເພື່ອຢາກໃຫ້ຖືກຈັບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄຸກ ຈະມີທີ່ກີນທີ່ຢູ່.

ຜູ້ຕ້ອງຫາບອກຄົນຕົກງານກໍມີຫຼາຍ ເງີນກໍຫາຍາກ ອີກອັນໜື່ງກໍມີໂຄວິດລະບາດ. ຂ້ອຍຍອມຕິດຄຸກ ເພາະໃນຄຸກມີເຂົ້າກິນ ມີຫ້ອງນອນໃຫ້ນອນ ເຫດເກີດທີ ປະເທດໄທ.

ທີ່ມາ Suhai Dee.

#ຫ້ອງຂ່າວທົ່ວໄທ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.