ຂ່າວດ່ວນ

ເກີ ດເ ຫ ດຟ້າພ່າຢູ່ບ້ານພູຫຼວງໃຕ້ເມືອງຈອມເພັດແຂວງຫວງພະບາງ

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ.ໃນວັນ23/5/2021ໄດ້ເກີດເຫດຟ້າພ່າຢູ່ບ້ານພູຫຼວງໃຕ້.ເມືອງຈອມເພັດ.ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ຜູ້ຕາຍແມ່ນນາງຊີ.ຊົນເຜົ່າມົ້ງຢູ່ບ່ອນຂ້າພະເຈົ້າປະຈຳການຢູ່,ເກີດລູກພໍແຕ່ໄດ້15ມື້ກະໄດ້ຈາກລູກນ້ອຍໄປແລ້ວ😭😭😭

.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂດດຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນເຟສບຸກເຮົາຂື້ນໄປຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວລາວແດ່,

ຄອບຄົວລາວເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກ,ແຖມຍັງມາເກີດເຫດການບໍ່ໜ້າເຊື່ອແບບນີ້😭

ທີ່ມາ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545871790154540&id=100041951704552

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button