ຂ່າວດ່ວນ

ຂອບໃຈເດີ Ky Heu ທີ່ຊ່ວຍຄ່າແຮງງານ 6 ລ້ານກີບ

ດີໃຈເດ່ມີຜູ້ໃຈດີສົ່ງມາຫາແຕ່ເຊົ້າ ສະບາຍດີ ນ້ອງໄໝ ຄ່າຊ່າງ ແລະ ຄ່າປູນ ອ້າຍຈະຊ່ວຍເດີ ເປັນຈຳນວນ 6.000.000 ກີບ(ຫົກລ້ານກີບ) ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວຂອງອ້າຍເດີ.

ບໍ່ຮູ້ຊີບັນຍາຍແນວໄດເລີຍຄວາມໃຈດີ ມີນ້ຳໃຈຂອງອ້າຍເພີ່ນ

ຕອນແລກຄີດວ່າໄຜໂທໄປລະແມ່ນອ້າຍໝູ່ຜົວເຄີຍໄປກີນເຂົ້າຢູ່ເຮືອນເພີ່ນຢູ່ຄອບຄົວເພີ່ນໃຈດີແຮງ
ຂອບໃຈເດີKy Heuຂໍໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ເຢັນເປັນສຸກພົບເຈີແຕ່ສີ່ງດີໆເງິນໄຫຼມາເທມາຫຼາຍເທົ່າພັນເທົ່າສຸຂະພາບແຂງແຮງເດີ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ຖ້າມີຫງົບເຫຼືອຈະແບ່ງໄປຊື້ຕູ້ເຢັນໃຫ້ນ້ອງເພາະນ້ອງຍັງບໍ່ມີຕູ້ເຢັນໂຕເກົ່າບໍ່ເຢັນແລ້ວແລະເຄື່ອງຈຳເປັນທີ່ເປັນເງິນຕ້ອງໄວ້ຊື້ຢາປົວພໍ່ເພາະຕອນນີ້ພໍ່ນ້ອງບໍ່ສະບາຍໜັກ ແຕ່ກະມີທີມງານເອື້ອຍຝ້າຍຄ່ອຍດູແລເພີ່ນຢູ່.

ບາດແລ້ວຄົບທຸກຢ່າງແລ້ວໄໝຈະມາແຈ້ງຫງົບທີ່ເຮັດເຮືອນທັ້ງໝົດຖືກທໍ່ໄດໃຫ້ທຸກຄົນເດີ😍

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button