ແຊຣເຕື່ອນທຸກຄົນເດີ ສັ່ງ oppo ແຕ່ໄດ້

ຝາກເຖີງບັກນີ້ເດີ້ ມືງຍູ່ສະຫວັນນະເຂດດຽວກູຂື້ນໄປຫາມືງ .

ມືງເຮັດກູຄັກຫຼາຍ ກູຂື້ນໄປຫາມືງແທ້ ກູຖາມເຂົາກ່ອນວ່າລົງໃຕ້ໄດ້ບໍ່ ສັ່ງ ໂທລະສັບoppo.

ໄດ້ວິນໂຟນ ເອົາມາເຜົາສົບພໍ່ມືງຕີ້No Liengphachan.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *