ເຕືອນລະເດີເຈົ້າໜ້າທີເຮັດແທ້ ໃຜຊຸມໜຸ່ມກັນຫຼາຍຄົນ ພວກເຮົາໄປຫາແນ່ນອນ.

ລະວັງໄວ້!!! ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂັ້ມງວດ ! ໃຜຈຸ້ມກັນ ຫຼື ລັກສ້າງສັນ.

ທີມງານຕຳຫຼວດຂີ່ລົດເລາະອ້ອມນະຄອນຫຼວງ.

ພວກເຮົາໄປຫາແນ່ນອນ!!!!

Cr : souliyah

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *