ຊ່ວຍແຊຣ..!! ຕາມຫາ ນາງ ແສງຄຳ ຫາຍອອກຈາກບ້ານໄປ 3 ມື້ແລ້ວ ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ສະບາຍດີຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລຶອແນ່ ເລຶ່ອງລູກສຽ່ວອອກຈາກບ້ານໝູ່ມາຮັບແຕ່ທີ 28/5 ຈົນຮອດທີ 30 ຍັງບໍ່ທັນກັບບ້ານ ໄປຫາມູ່ລາວກະບໍ່ມີໃຜຮູ້.

ສວ່ນຜູ້ມາຮັບລູກລາວໄປຫາຢູ່ເຮຶອນກະບໍ່ເຫັນເພິ່ນ ແມ່ລາວວ່າລາວບໍ່ກັບບ້ານແຕ່ທີ 27 ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງບ້ານແລ້ວ ແຕ່ຢາກໃຫ້ເພສແຈ້ງເສຍຫາຍລົງຮູບປະກາດຫາໃຫ້ແນ່.

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລຶອແນ່ຊື່ນາງແສງຄຳຊື່ຫລິ້ນຊື່ເບຍ ບ້ານກາງ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກເປັນລູກຂອງນາງເກດສຸດາແລະພໍສົມໃຈຖ້າເຫັນແລ້ວໂທແຈ້ງເບີນາງເກດສຸດາ02093290926

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *