ຂ່າວຮ້າຍ! ເມືອງ ຜາອຸດົມ ເກີດເຫດງົວຕາຍກະທັນຫັນ.

ຂ່າວຮ້າຍ! ເມືອງ ຜາອຸດົມ ເກີດເຫດງົວຕາຍກະທັນຫັນ.

ຕາມການລາຍງານຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ມີງົວຂອງປະຊາຊົນຕາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຈໍານວນ 5 ໂຕ.

ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ບົງມະຕິພະຍາດສັດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີງົວຕາຍໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍອາການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອາການສັດເປັນພະຍາດທ້ອງເບັງ, ສັດຕາຍກະທັນຫັນ ບໍ່ສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຈັບມາກ່ອນ, ມີນໍ້າລາຍ-ນໍ້າມູກໄຫຼອອກປາກ-ອອກດັງ, ບາງໂຕມີເລືອດອອກຮູທະວານໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ສຳລັບ, ຊາກງົວຕາຍ ຈໍານວນ 5 ໂຕ ແມ່ນໄດ້ຂຸດຂຸມເລິກ 2 ແມັດ ພ້ອມທັງຊີດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃສ່ຊາກງົວຕາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກຖົມຂຸມແລ້ວ ກໍໄດ້ຊີດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດຮອບທີ່ສອງໃສ່ບໍລິເວນຂຸມ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນຕົກເຮ່ຍຂອງຊາກງົວຕາຍ.

ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມ ບໍ່ແກ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *