ແຈ້ງການມອດໄຟເພື່ອປັບປຸງ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ແຈ້ງການວ່າ: ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2021 ແມ່ນຈະໄດ້ມີການມອດໄຟເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ທີ່ເກົ່າແກ່ ເພື່ອກຽມຮອງຮັບການສະໜອງໄຟຟ້າໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *