ໃຜແຊແທ້ງວດໜ້າ ດວງເຮັງແທ້ຖຶກໄປແລ້ວ 450.000.0000 ກີບ

ຈຳໜ່າຍເລກ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ.

ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3

😍ລາງວັນຊື້1,000ກີບ

👉1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ

👉5ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ

👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *