ໜ້າສົນໃຈ..!! ສູດລຸດນໍ້າໜັກແບບເລັ່ງດ່ວນ 3 ວັນ ລົງ 3 ໂລ ເຮັດແນວໃດມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ຂໍ້ຢໍ້າວ່າເດັດສູດຫຼຸດນໍ້າໝັກແບບເລັ່ງດ່ວນ ພຽງແຕ່ກິນນົມກັບໄຂ່ຕົ້ມ 3 ວັນ 3 ໄລ.

ຂໍແນະນຳສູດຫຼຸດນໍ້າໜັກເລັ່ງດ່ວນດ້ວຍນົມກັບໄຂ່ຕົ້ມ 3 ວັນ 3 ໄລ ( ເຫັນຜົນແທ້ ) ຂໍບອກວ່າສູດນີເຮັດດ້ວຍໂຕເອງແລ້ວເຫັນຜົນແທ້ ( ອາດຈະທໍລະມານນ້ອຍໜຶ່ງ )

ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ອາດຈະມີຜັກຕົ້ມມາເສີມເພີ່ມເຕີມ ເວລາຢາກເຂົ້າແຕ່ຂໍບອກສູດນີ້ ຫ້າມກິນນົມຫວານ ຫຼື ຂະນົມທອດ ໂດຍເດັດຂາດ.

* ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມມີຄື: ໄຂ່ ກັບ ນົມ ແລະ ໃຈມື້ທຳອິດ: ເຊົ້າ-ນໍ້າ 1 ຈອກເຕັມໆ ຕົ້ມໄຂ່ກິນ 1 ໜ່ວຍ ລະຫວ່າງນັ້ນຖ້າຫິວກໍ່ກິນນົມ ຫຼື ນໍ້າກໍ່ໄດ້, ຕອນສວຍໄຂ່ອີກ.

2 ໜ່ວຍ ຕາມດ້ວນນົມຫຼືຜັກຕົ້ມແລງເຮົາກິນນົມແລ້ວອອກກຳລັງກາຍຂາໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວອາບນໍ້ານອນເລີຍ ເຮົານນອກ່ອນ 9 ໂມງ ທຸກວັນ ( ຈະໄດ້ຜິວງາມ )

ວັນທີ 2: ເຊົ້າ-ນໍ້າ 1 ຈອກ ຕົ້ມໄຂ່ກິນ 2 ໜ່ວຍຜົກຕົ້ມ ນໍ້າ ແລະ ນົມ ຕອນສວຍໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ພ້ອມກັບຜັກຕົ້ມ ແລະ ນົມ, ຕອນແລງເຮັດຄືກັບມື້ທຳອິດ.

ວັນທີ 3: ເຊົ້າ-ນໍ້າ 1 ຈອກ ຕົ້ມໄຂ່ກິນ 1 ໜ່ວຍຂະມົມປັງກໍ່ໄດ້ນໍ້າ ແລະ ນົມ, ຕອນສວຍໄຂ່ 1 ໜ່ວຍພ້ອມກັບຜັກຕົ້ມ ແລະ ນົມ, ຕອນແລງເຮັດຄືກັບມື້ທີ່ຜ່ານມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *