ກັກໂຕຄົບ14ວັນແລັວທາງສູນເຮົາມີເຂົ້າສານແຈກໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເດີນທາງປອດໄພ.

ຫຼັງຈາກກັກໂຕຄົບ14ວັນແລັວ.

ທາງສູນເຮົາມີເຂົ້າສານແຈກໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານ😊😊

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.