ແບບນີ້ກໍມີເນາະ ຍ້ອນງົວ ຫຼື ຜູ້ຕັ້ງ

ງົວຄັນກົ້ນ ເລີຍເອົາກົ້ນໄປຖູກັບເສົາໄຟຟ້າ ຈົບລົງທີ່ໝໍ້ແປງໄຟຕົກລົງມາລະເບີດ ບ້ານໄຟດັບຫຼາຍກວ່າ 800 ຫຼັງ.

ເຫດເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນເຂດ South Lanarkshire ປະເທດ ສກ໋ອດແລນ ທີ່ຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນໃນ 3 ໝູ່ບ້ານກວ່າ 800 ຫຼັງເຮືອນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ໂດຍຕົ້ນເຫດມາຈາກອາການ “ຄັນກົ້ນ”

ຂອງງົວສາຍພັນ Limousin Bull ອາຍຸ 4 ປີ ທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ເສົາໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນຟາມຊ່ວຍເກົາໃຫ້…ແຕ່ຄືຈະແມ່ນເກົາແຮງເກີນໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໝໍ້ແບ່ງໄຟຟ້າຕົກລົງມາ ແລະ ລະເບີດຕູ້ມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.