ລະວັງ ! ພາຍຸ (Tropical Storm Koguma) ຂຶ້ນຮອດ ສປປ ລາວ ແລ້ວ

ດ້ວຍຄວາມໄວລົມ ປະມານ 40 mph (65 ກມ/ຊມ), ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກໜັກ,

.

ຂໍໃຫ້ທຸກພື້ນທີ່ ໂດຍສະເພາະພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ.

.

ຂໍໃຫ້ທຸກພື້ນທີ່ ໂດຍສະເພາະພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *