ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນັ້ນໃຫ້ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021, ທ່ານ ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ຢ້າມຊົມຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳສາກົນບືງທາດຫຼວງ ຫຼື ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ.

ໂດຍທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດວ່າ: ເນື່ອງຈາກຍັງມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃນບ້ານເຮົາ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມ ຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ບໍ່ໃຫ້ ປະຕິບັດທີ່ມີລັກສະນະເປັນພຽງຮູບການ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ກັບ ການປະຕິບັດຕໍ່ກັບບັນກາດັ່ງກາວ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງມີຄຳເຫັນຕື່ມວ່າ: ການພັດທະນາຕາມເປົ້າຫມາຍຂອງຕະຫຼາດ ແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄຫມ ຕາມທີ່ກໍານົດໃນແຜນການພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນຕະຫລາດ.

ບໍ່ໃຫ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຕະຫລາດຊຸມຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມ ສະອາດ ປອດໄພ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ມີຄວາມແອອັດ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນິຕິກໍາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *