ຂໍຊົມເຊີຍ!!! ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄົນລາວເຮົາໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈຕໍ່​ຊີວິດ​ຕໍ່ໄປ

ເບິ່ງແລ້ວນຳ້ຕາຢາກຈະໄຫລລົງມາທັນທີ່ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ປືມປິຕິຍິນດີນຳເຂົາເຈົ້າທີ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຸກຕໍ່ການໃຫ້ທານ

ໃນການຊ່ວຍເຫລື່ອບຸກຄົນອື່ນແລະຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄົນລາວເຮົາ

ໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງຕົນໃນແຕ່ລະວັນອີກດ້ວຍ!

.

ຊົມຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *