ຂ່າວດ່ວນ..! 24 ບ້ານ ເມືອງໄຊທານີ ຈະຖືກແຍກອອກ ແລະ ຕັ້ງເປັນເມືອງໃໝ່ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ່ 393/ຈນວ ລົງວັນທີ 8/6/2021 ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ ເຊັນອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອ ສ້າງຕັ່ງເມືອງໃໝ່ ໂດຍກາຍແຍກເອົາ 24 ບ້ານ ໃນເຂດ ເມືອງໄຊທານີ ອອກ.

ລາຍຊື່ 24 ບ້ານ ໃຫ້ອ່ານຕາມ ມາດຕາ 1.

ປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ດໍາເນີນການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ແລະ ຍັງບໍ່ມັນຮູ້ວ່າ ເມືອງຕັ້ງໃໝ່ນີ້ ຈະໃສ່ຊື່ວ່າແນວໃດ.

ທ່ານຄິດຈັ່ງໃດ ກັບການຕັ້ງເມືອງໃໝ່?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.