#ຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຫາດສະ ເມືອງປາກທາແຂວງບໍ່ແກ້ວ

#ຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາຊົນ
ບ້ານຫາດສະ ເມືອງປາກທາ.

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ບໍ່ມີພາກສ່ວນໄດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈປ່ອຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂາດທີ່ຢູ່ອາໃສ.

#ຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກທ່ານຈະໄດ້ອ່ານທາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມໃນໃຈຂອງຜູ້ເສີຍຫາຍ

ນີ້ແມ່ນພາບທີລັກຖ່າຍຕອນຝົນຕົກຫນັກ ຖ້າປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຄົນຈີນຍາມບໍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາໃກເລີຍ ກະຢາກຮູ້ວ່າລັດທະບານລາວເຮົາຄື.

ອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເອົາຕິກັບບ້ານຂອງປະຊາຊົນແທ້ ເຊິ່ງບອນນີແມ່ນບອນປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກບໍມີທີທຳມາຫາກິນແຕ່ລະມືໄປປັ້ນບາງໄດ້ມືລະຫນອ້ຍກະມາຂາຍ

ກະພໍຊື່ຢູ່ຊື່ກິນພໍກຸ່ມຄອບຄົວໄປແຕ່ລະມື ແລ້ວໃຫ້ບໍລິສັດເຂົາມາຄຸດຄົ້ນເອົາແບບນີ.

ມັນແມ່ນລະບໍ່ ຄືບໍຄຶດເຫັນໃຈປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກແດ່.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *