ຄວນຮູ້ໄວ້ 10 ສິ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວດີ ຊ່ວງທ່ານອາຍຸບໍ່ທັນຮອ 30 ປີ

ເວົ້າເຸຖິງເລື່ອງສັບພະຄຸນຂອງອາຫານທີ່ເຮົາເຄີຍກີນໃນຊີວິດປະຈຳວັນແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດແຕ່ມື້ທາງເຮົາມາຮຽນຮູ້ບາງຊະນິດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານເຮົາເອງ. ເຮົາມາຮຽນຮູ້ສັບພະຄູນຂອງໝາກພ້າວ ແລະ ກ້ວຍ. ສັບພະຄູນຂອງໝາກພ້າວ ແລະ ກ້ວຍມີດັ່ງນີ້:

1. ຄົນທີ່ມັກດືມນໍ້າອຸ່ນ ຫລື ນໍ້າຮ້ອນຕະຫຼອດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມດັນເລືອດ, ໂລກເສັ້ນເລືອດຕິດແລະໂລກ ເບົາຫວານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຕ.

2. ຖ້າພວກເຮົາຫຼຸດການບໍລິໂພກກະທິໄດ້, ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບຄໍເລສເຕີຣອນເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຮົາບໍ່ອ້ວນ

3. ດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວປະຈຳຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ້ວນໄດ້ໂດຍການດືມ 4 ຊ້ອນກາແຟໃນຕອນເຊົ້າ. ມັນສາມາດໃຊ້ເປັນສະບູ່ສະຜົມໄດ້ ແລະ ໃຊ້ເປັນຄີມບຳລຸງໃນຕອນກາງເວັນກາງຄືນໃນກາງເວັນໄດ້ເພາະມັນມີ SPF 90

4. ນ້ຳມັນພຶດ ເນື່ອງຈາກມີສ່ວນປະສົມຕ່າງໆທີ່ຮ່າງການບໍ່ຕ້ອງການ ເມື່ອຮັບເຮົາຮັບປະທານລົງໄປຫຼາຍຈະເກີດການສະສົມ ເມື່ອອຸ່ນຫະພູມຂອງນໍ້າມັນພືດຢູ່ທີ່ 60 ອົງສາເຊ ເມື່ອຈະປ່ຽນສະພາບອາກາດກາຍເປັນໄຂມັນ trans ( Trans fat ) ເຊີ່ງເປັນສານຊະນິດໜື່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຣັງ, ຄວນປ່ຽນມາບໍລິໂພກນ້ຳມັນໝາກພ້າວ, ນ້ຳມັນໝູ ຂະດີກວ່າ

5. ພວກເຮົາຄວນລ້າງຜົມຫຼືສະຜົມດ້ວຍສະບູທີ່ອ່ອນໂຍນແລະຄວນສະຜົມໃນຕອນເຊົ້າ, ຢ່າສະຜົມໃນຕອນແລງ. ຫລືກ່ອນເຂົ້ານອນເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ ໜັງຫົວເກີດຕຸ່ມຄັນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ

6. ທຸ້ຣຽນ ມີສານຊະນິດຫນື່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Antioxidant ມີສ່ວນປ້ອງກັນໃນເລື່ອງຂອງມະເຣັງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລື່ອງການລູດມະເຣັງ, ຫຼຸດລະດັບ cholesterol ແລະ ບັນຫາໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມອ້ວນ , ຫລຸດໄຂມັນ ແລະ ຊ່ວຍຕ້ານໃຫ້ບໍ່ເຖົ້າໄວ.

7. ໝາກແຕງໂມ ຈັດໄດ້ວ່າ ເປັນຢາບຳລຸງເລືອດໄດ້ຂ້ອນຂັ້ນດີ, ຊ່ວຍລະລາຍເລືອດ, ຊ່ວຍຫລຸດບັນຫາມື ແລະ ຂາມື່ນ, ຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍ ແລະ ການປັດສາວະດີຂຶ້ນ ແລະ ມີກກໃຍອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

8. ກີນໝາກກ້ວຍໄຂ່ຕະຫບລອດ. ມີຄວາມາດຊ່ວຍໃນການຢຸດຜົມລ່ວງ, ແກ້ບັນຫາໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກ Alzheimer, ບຳລູງສະໝອງດີຂຶ້ນ, ບຳລຸງໄຕຫຼືໝາກໄຂ່ລັງ ແລະ ປ້ອງກັບບັນຫາທີ່ກ່ຍວຂ້ອງກັບມະເຣັງ, ບຳລຸງກະດູກຟັນ, ບຳລຸງສາຍຕາດີຂຶ້ນ.

9. ກ້ວຍນ້ຳວ້າ ໃຫ້ກີນມື້ລະ 2 ລູກ ຫຼື 2ຫນ່ວຍ ຫລື ຈະກີນກ້ວຍຫັກມຸກປິ້ງໄຟກໍ່ໄດ້ ເພາະມັນຂະຊ່ວຍຫລຸດໄຂ້, ອາການເຈັບຄໍ, ບຳລຸງຕັບອ່ອນ. ຮັກສາອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເບົາຫວານໄດ້ ແລະ ແກ້ບັນຫາຕ່ອມທອມຊີນອັກແສບ ( Tonsillitis)

10. ກ້ວຍຫອມ ກ້ວຍເລັບມືນາງ ໃຫ້ກີນ 3 ຜົນ ຫລື 3 ໜ່ວຍຕໍ່ ອາທິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຮໍໂມນຍີງ, ມີໂພແທຊຽມ ປ້ອງກັນໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Parkinson’s , ບັນຫາໂຣກ Alzheimer, ບຳລຸງສະໝອງໄດ້ດີ ແລະ ປ້ອງກັນໃນເລື່ອງ ຂອງສະມາທິ ຫຼື ບໍ່ຄ່ວຍມີສະມາທິ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *