ເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ! ຜູ້ໃດເດເປັນລູກເປັນເຕົ້າ ແມ່ທີ່ຂາດຄວາມເບີ່ງແຍງ

ຜູ້ໃດເດເປັນລູກເປັນເຕົ້າແມ່ທີ່ຂາດຄວາມເບີ່ງແຍງແບບນີ້ເບີ່ງແລ້ວນ້ຳຕາໄຫລ😪😪

ທຸກມື້ຂໍເຊົ້າກິນຄ່ຳ(ລາວວ່າ.ໂຮງຫມໍແມ່ນເຮືອນລາວ)😌

ຂໍອະໄພ ຂໍ້ມູນບໍ່ຊັດເຈນໄດ້ ຈະພະຍາຍາມຫາມາໃຫ້.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.