ໃນການທຳລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມສ່ຽງ

ທຳລາຍລະເບີດຕົກຄ້າງ ໃນສະໃຫມ ສົງຄາມ ນ້ຳຫນັກ 750 ປອນ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ..

ມື້ນີ້, ທີມງານພາກສະໜາມ ຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ສໍາເລັດການທໍາລາຍລະເບີດໃຫຍ່ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ, ລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ ບ້ານ ນໍ້ານາດ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົົວພັນ ເຊິ່ງເປັນລະເບີດໃຫຍ່ 750 ປອນ ແລະ ມີຟິວອັນຕະຫລາຍ ປະເພດ 123 ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປທໍາລາຍຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍລະເບີດຢູ່ກັບທີ່.

ໃນການທຳລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີປອດໄພຕໍ່ການນໍາໃຊ້.

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາຕົ້ນ ສົມອັກຄະມີໄຊ, ນັກວິຊາການທໍາລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ ຂອງ ຄກລ ແຂວງ ຫົວພັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.