ຄົນນອກຫ້າມເຂົ້າຄົນໃນຫ້າມອອກ ບ້ານແດງເດັດຂາດ

ຕາຍຄັກບາດນີ້ ສິເອົາຍັງມາໃຊ້ມາຈ່າຍ ລະບາດນີ້ຄ່າໄຟກະແພງ ໂຄວິດຊ້ຳພັດມາລະບາດຢູ່ບ້ານ ເມືອງໂພນໂຮງມີ4ບ້ານແດງ.

ບ້ານໄຫ່ມ ….

ບ້ານນາເລົາ….ບ້ານໂພນທັນ….

ບ້ານໂພນຄຳໃຕ້……

ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ຂອບເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.