ແຊຕໍ່ ບໍລິສັດ YRB Solution, Inc ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ (ຈໍານວນຫຼາຍ)

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາວຽກທີ່ລາຍໄດ້ສູງ, ເຮັດວຽກກັບສາກົນ ແລະ ມີຄວາມພັດທະນາ ສາມາດສະມັກໄດ້ເລີຍຫ້າມພາດ🔥✨ຮັບພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ✨

ບໍລິສັດ YRB Solution, Incປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ (ຈໍານວນຫຼາຍ)

1. ນັກອອກແບບເວັບໄຊ (Web Designer).

2. ພະນັກງານຂາຍ (Tele sale Officer).

3. ພະນັກງານຊໍາລະເງິນ (Payment Officer)

4. ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ (IHuman Resource).

5. ພະນັກງານບັນຊີ (Accounting).

** ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ **

ຕາຕະລາງເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ-ເສົາ, ເວລາ 9:00-18:00ໂມງ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເມໂທ ມະນິລາ, ຟີລິປິນ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 1000$-500$

Japanese man at hand operating a computer

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດວຽກອອນລາຍຈົນກວ່າປະເທດຈະເປີດ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV(ສະບັບພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ)

ພ້ອມທັງເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາອື່ນໆມາທີ່ Mail: fongherXaliavure@gmail.com ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 020 5694 3407 ຕາມໂມງລັດຖະການ.ຖະການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.