ກວດເບິ່ງທາມລາຍຜູ້ຕິດ ໂ ຄ ວິ ດ 11 ກໍລະນີມື້ນີ້ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ

ກວດເບິ່ງທາມລາຍຜູ້ຕິດເຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 11 ກໍລະນີມື້ນີ້ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ

ມີລາຍງານທັງໜົດ 11 ກໍລະນີ (ກໍລະນີ 2250, ກໍລະນີ 2251, ກໍລະນີ 2252, ກໍລະນີ 2253, ກໍລະນີ 2254. ກໍລະນີ 2255, ກໍລະນີ 2256, ກໍລະນີ 2257, ກໍລະນີ 2258,ກໍລະນີ 2259,ກໍລະນີ 2260), ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ກໍລະນີຢັ້ງຢືນ 2250: ທ ທອງໃບ ສີທອງ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 38 ປີ, ອາຊີບ: ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ(ຮ້ານຊ້ອມແປງລົດຈັກ), ບ້ານ ໜອງປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.– ຜູ້ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2214 (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 23 ປີ, ອາຊີບ:ກໍາມະກອນສ້ອມແປງລົດ)

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ

– ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກວັກແຊງ– ບໍ່ມີອາການສະແດງ

– ວັນທີ່ 29/6/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຄັ້ງທໍາອິດ ຍ້ອນເມຍເປັນຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດກໍລະນີ 2088(ນາງເຂີງຄໍາ). ຜົນກວດບໍ່ພົບເຊື້ອ

– 4/7/2021 ໄດ້ໄປເກັບຕົວຢ່າງນໍາທິມງານແພດຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼັກ 52, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

– ວັນທິ 21-28/6/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ແຕ່ຮ້ານ ເພາະ ເມືອຍໄດ້ໄປສໍາຜັດໄກ້ຊິດນໍາກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ກໍລະນີ 2088(ນາງເຂີງຄໍາ)

– 29/6/2021 ໄປເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ ແລ້ວກັບບ້ານ– 30/6-3/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ແຕ່ຮ້ານ

– 4/7/2021 ໄປເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼັກ 52

– 5/7/2021 ເຂົ້າປີ່ນປົວຢູ່ສູນປີ່ນປົວພາກສະໜາມເມືອງໂພນໂຮງຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດທັງໜົດ: 02 ຄົນ ຄອບຄົວມີທັງໝົດ 6 ຄົນ.

– ນ ແຫຼ້ (ເມຍ) ກໍລະນີ 2255

– ທ ບີອອດ (ລູກ) ກໍລະນີ 2251

– ທ ສອນໄຊ (ຫຼານ) ກໍລະນີ 2252

– ທ ອາມອດ (ຫຼານ) ກໍລະນີ 2254

– ທ ລີໂອ (ລູກ), ຍັງບໍ່ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ

– ນ ຟ້າໄຊ (ຫຼານ) ຍັງບໍ່ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ

2. ກໍລະນີຢັ້ງຢືນໃໝ່ 2251: ທ ບີອ໋ອດ ອາຍຸ 12 ປີ, ບ້ານໜອງປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ອາຊີບນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນຫຼັກ 52.

– ຜູ້ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ ( ເປັນລຸກ ກໍລະນີ 2250, ກໍລະນີ 2255 ແລະ ເປັນພີ່ນ້ອງ ກໍລະນີ 2254 ₭ )

– ບໍ່ມີອາການ

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

– 21/6-3/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ, ເອົານ້ອງ ແລະ ຫຼີ້ນ ຮ່ວມກັບທ້າວ ອາມອດ ກໍລະນີ 2254 ( ນ້ອງຊື່ ທ ລີໂອ ອາຍຸ 3 ປີ)

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ

– ວັນທີ 5/7/2021ໄປປິ່ນປົວຢູ່ສູນໂພນໂຮງ

– ກຸ່ມສໍາຜັດດຽວກັບ ກໍລະນີ 2250 ແລະ 2255)

– ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດທັງໜົດ:o ກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດດຽວກັບກໍລະນີ 2250 ແລະ 2255)

3. ກໍລະນີຢັ້ງຢືນໃໝ່ 2252: ທ. ສອນໄຊ ແກ້ວປະເສິດ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 15 ປີ, ອາຊິບ: ກໍາມະກອນ (ສ້ອມແປງລົດຈັກ ຮ້ານທ້າວ ທອງໃບ), ບ້ານ ໜອງປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

– ຜູ້ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2215 (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 19 ປີ, ອາຊີບ: ນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ) ແລະ 2256 (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 16 ປີ, ອາຊີບ: ນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ)

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ

– ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນ

– ບໍ່ມີອາການ

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

– ວັນທິ 21-30/6/2021 ໄດ້ໄປແປງລົດຢູ່ຮ້ານທ້າວທອງໃບ, ບ້ານໜອງປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ(ກູ່ມສໍາຜັດດໜວກັບທ້າວໄຊມ່ອນ ກໍລະນີ 2214)

– 1-3/7/2021 ໄດ້ໄປຫຼີ້ນຢູ່ເຮືອນທ້າວໄຊມອນ(ກໍລະນີ 2214), ບ້ານນາເລົາ, ເມືອງໂພນໂຮງ ມີທັງໜົດ 3 ຄົນລວມທັງຜູ້ກ່ຽວ( ທ ພູມິພົນ ວັນທານູວົງ ກໍລະນີ 2256, ທ ດີວ, ບ້ານນາເລົາ)

– 4/7/2021 ໄປເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼັກ 52

– 5/7/2021 ເຂົ້າປີ່ນປົວຢູ່ສູນປີ່ນປົວພາກສະໜາມເມືອງໂພນໂຮງ

– ຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດທັງໜົດ: 05 ຄົນo ຄອບຄົວ 4 ຄົນ:1, ທ ໄຊ. ອາຍຸ 47 ປີ, ພໍ່2, ນ ຄໍາແພງ, ອາຍຸ 54 ປີ, ແມ່3, ທ ທະນາທິບ, ອາຍຸ 3 ປີ, ນ້ອງຊາຍ4, ນ ໄພລີນ, ອາຍຸ 12 ປີ, ນ້ອງສາວທັງໜົດໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງແລ້ວໃນວັນທີ 4/7/2021, ຜົນກວດບໍ່ພົບເຊື້ອo ໜູ່ໄປເຮືອນ ທ ໄຊມອນ ຢູ່ບ້ານນາເລົາ 01 ຄົນ:1, ທ ດີວ, ບ້ານາເລົາ(ຄອບຄົວ ທ ໄຊມອນ ໄດ້ນັບເຂົ້າກຸ່ມສໍາຜັດຂອງ ທ ໄຊມອນ ກໍລະນີ 2214)4.

ກໍລະນີຢັ້ງ 2253: ທ ພຸຜາ ໜືນໄຊຍະວົງ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 14 ປີ, ອາຊີບ ກໍາມະກອນ (ສ້ອມແປງລົດຈັກ ຮ້ານທ້າວ ທອງໃບ), ບ້ານໜອງປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ,

– ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2250 ແລະ 2214

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ

– ວັນທີ 5/7/2021 ມີອາການເຈັບຄໍ

– ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

– ບໍ່ຈື່ມື້ ສ່ວນໃຫຍ່ໄປຫຼິນກິລາ (ເຕະຕໍ້) ກັບໝູ່ເປັນປະຈຳທຸກມື້, ມື້ສູດທ້າຍວັນທີ 4/7/2021, ເດີນເຕາະຕໍ້ ຢູ່ບ້ານຜູ້ກ່ຽວ

– 21-25/6/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ບ້ານ

– 26-27/06/21 ເອົາລົດໄປແປງຢູ່ຮ້ານທ້າວທອງໃບ ( ກໍລະນີ 2250) ແລະ ພົບກັບທ້າວໄຊມອນ( ກໍລະນີ 2214) ທີ່ມາຮຽນແປງລົດ

– 28/6/2021-3/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ

– ວັນທີ່ 4/07/2021 ໄປເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງໂຮງຮຽນຫຼັກ 52 ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໄປຫາພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຢູ່ນາ, ມີຄົນໄປດຳນາປະມານ 6-7 ຄົນແຕ່ບໍ່ໄດ້ໄປໃກ້ ມີແຕ່ເບິ່ງຢູ່ໄກໆ

– ຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດທັງໜົດ: 08 ຄົນo ຄອບຄົວ 4 ຄົນ:1, ທ້າວ ຂັນໃສ2, ນາງ ຍົກ3, ພໍ່ຕູ້ ຄຳມິ່ງ4, ແມ່ຕູ້ ຕຸ້ມຄຳo ໝູ່ຫຼິ້ນກິລາ 4 ຄົນ (ຢູ່ບ້ານດຽວກັນ):1, ທ ເລັກ2, ທ ໂຕມອນ3, ທ ບິວ4, ທ ໂອລຳ5. ກໍລະນີຢັ້ງ 2254: ທ ອາມອກ (ອາມ໋ອດ ສີແສງຄໍາ), ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 10 ປີ, ອາຊີບນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນບ້ານໜອງປຸງ, ບ້ານໜອງປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

– ຜູ້ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ ( ເປັນຫຼານ ກໍລະນີ 2250, ກໍລະນີ 2255 ແລະ ກໍລະນີ 2251 ເປັນພີ່ນ້ອງ₭ )

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ

– ວັນທີ 4/7/2021 ມີອາການເຈັບຄໍ

– ວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ– 21/6-3/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ, ໄປຫຼີ້ນເຮືອນລຸງ (ກໍລະນີ 2250) ແລະ ເອົານ້ອງຊ່ວຍກໍລະນີ 2251 ( ນ້ອງຊື່ ທ ລີໂອ ອາຍຸ 3 ປີ)

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19

– ວັນທີ 5/7/2021ໄປປິ່ນປົວຢູ່ສູນໂພນໂຮງ

– ຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດທັງໜົດ: ຄົນo ຄອບຄົວ: 4 ຄົນ1, ທ ເລີນ, ອາຍຸ 62 ປີ, ພໍ່ຕູ້2, ນ ແປ້ນ, ອາຍຸ 53 ປີ, ແມ່ຕູ້3, ນ ຟ້ານໃສ, ອາຍຸ 15 ປີ, ເອື້ອຍ, ກູ່ມສໍາຜັດກໍລະນີ 22504, ນ ໜູນາ, ອາຍູ 36 ປີ, ອາຊີບຂາຍຫົວງົວ-ຫົວຄວາມຢູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ຫຼັກ 525, ທ ສຸກສະຫັວນ, ອາຍຸ 46 ປີ, ແຟນຂອງແມ່, ຢຸ່ບ້ານໂພນສູງ, ເມືອງໂພນໂຮງo ກຸ່ມສໍາຜັດດຽວກັບ ກໍລະນີ 2250 ແລະ 2255)

6. ກໍລະນີຢັ້ງ 2255: ນ ແລະທອງຄໍາ(ແຫຼ້), ເພດຍີງ, ອາຍຸ 36 ປີ, ອາຊິບປະຊາຊົນ, ບ້ານປຸງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

– ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ (ເປັນເມຍ 2250, ເປັນແມ່ຂອງກໍລະນີ 2251, 2252 ແລະ ເປັນປ້າ 2254)

– 1/7/2021 ມີອາການເຈັບຄໍ, ຄໍແຫ້ງ

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ

– ສັກຢາ ຊິໂນຟາມ ຄົບ 2 ເຂັມ ສັກຢູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫຼັກ 52 , 4/6/2021

– ໃນວັນທີ 29/6/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຄັ້ງທີ1 ຢູ່ ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ບໍ່ພົບເຊື້ອ

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52, ຜົນກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

– 21-25/6/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ,

– 26/6/2021 ໄປຕະຫຼາດຫຼັກ 52 ຊີ້ໜາກໄມ້ຮ້ານນາງນ້ອຍ

– 26/6/2021 ໄດ້ໄປຫຼີ້ນເຮືອນແມ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍ(ກໍລະນີ 2088 ເປັນເອື້ອຍ), ຜູ້າຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນໃນຄອບຄົວມີທັງໝົດ 10 ຄົນ

– 27-28/6/2021 ໄປຕະຫຼາດນ້ອຍບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ຊື້ຜັກ ບໍ່ຈື່ຊື້ຮ້ານ

– 29/6/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຄັ້ງທີ1 ຢູ່ ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ບໍ່ພົບເຊື້ອ

– 30/6-3/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຟູ່ເຮືອນ

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອໂ ຄ ວິ ດ

– ວັນທີ 5/7/2021ໄປປິ່ນປົວຢູ່ສູນໂພນໂຮງຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດທັງໜົດ: 0 ຄົນo ຄອບຄົວດຽວກັບກໍລະນີ 2250o ຄອບຄົວແມ່ ທັງໜົດ 10 ຄົນ, ວັນທີ 30/6/2021 ທັງໜົດໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ7. ກໍລະນີຢັ້ງ 2256: ທ ພູມີພົນ ວັນທານຸວົງ, ເພດຊາຍ, 16 ປີ, ອາຊີບ ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນ ຫຼັກ52. ບ້ານ ຫຼັກ52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.

– ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2214 (ທ ໄຊມອນ)

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ

– ວັນທີ 2/7/2021 ຮູ້ສືກແໜ້ນໜ້າເອິກ

– ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ

– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ

– ຕອນແລງຂອງທຸກໆມື້ ໄປເກັບເງິນວຍ, ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກ 52

– ວັນທີ 20/06/2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປເປີດ ແລະ ປິດຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າໃຫ້ເອື້ອຍ ທິ (ຄົນຫວຽດ) ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກ 52.

– ວັນທີ 01/07/2021 ຕອນແລງໄດ້ໄປຫຼີ້ນກັບທ້າວ ໄຊມອນ (ກໍລະນີ 2214) ເຊິ່ງມີ 03 ຄົນ1,ວັນທີ່ 2-3/07/2021 ຢູ່ບ້ານບໍ່ໄດ້ໄປໃສ (ມີແຕ່ໄປເປີດ-ປິດຮ້ານໃຫ້ ເອື້ອຍທິ ແລ້ວກັບບ້ານ)– ວັນທີ 04/07/2021 ໄດ້ໄປເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52.

– ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ 07 ຄົນo ຄອບຄົວມີ 2 ຄົນ:1, ນາງ ເຕ ອາຍຸ 51, ອາຊີບ ຄ້າຂາຍຢູ່ບ້ານ (ແມ່)2, ທ້າວ ເບັນ ພັນທານຸວົງ ອາຍຸ 9 ປີ (ຫຼານ, ເກັບຕົວຢ່າງ ວັນ 4/7/2021)o ເກັບເງິນຫວຍ 3 ຄົນ ບ້ານ ຫຼັກ 52:1, ນາງ ອິນ2, ນາງ ຊຽນ3, ນາງ ໝອນo ໄປຫຼີ້ນກັບທ້າວ ໄຊມອນ (ກໍລະນີ 2214) ເຊິ່ງມີ 03 ຄົນ1, ທ້າວ ສອນໄຊ (ກໍລະນີ 2252)2, ທ້າວ ເຈ,3, ທ້າວ ດອນ.8.

ກໍລະນີ 2257: ນ ປອກ ໄຊປັນຍາ, ເພດຍິງ, ອາຍຸ 38 ປີ, ອາຊີບ ຂາຍຫວຍຂູດ, ຢູ່ບ້ານນາເລົາ.– ເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ເປັນແມ່ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2214 (ທ ໄຊມອນ)– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ– ບໍ່ມີອາການ– ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ– ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວປະມານວັນທີ27/6/2021-3/7/2021 ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ເພາະບ້ານເປັນບ້ານແດງ,ວັນທີ 1-4/7/2021 ໄດ້ໄປເລະຂາຍຫວຍຂູດ ຢູ່ບ້ານມີຜູ້ສໍາຜັດ 06 ຄົນ4/7/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ 52– ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ 8 ຄົນ: ທັງໜົດຖືກນັບເຂົາກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດກໍລະນີ 2214 (ທ ໄຊມອນ)o ຄອບຄົວ 5 ຄົນ1, ທ ຈັນໄຕ (ລອນ) 38 ປີ. (ຜົວ)2, ທ ເອ ອາຍຸ 18 ປີ3, ທ ເຈ ອາຍຸ 15 ປີ4, ທ ດອນ 16 ປີ5, ນ ສັນດີ້ 10 ປີo ຄອບຄົວແມ່ຕູ້: 3 ຄົນ1, ພໍ່ຕູ້ເຟືອນ 60 ປີ2, ແມ່ຕູ້ເກດ 58 ປີ3, ທ ມີກຄອບຄົວທັງໝົດໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງວັນທີ່ 04/07/2021 ບໍ່ພົບເຊື້ອo ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ໄປຂາຍຫວຍໃຫ້: 6 ຄົນ1, ແມ່ຊ້າງ2, ນ ນ້ອຍ3, ນ ຕຸ່ນ4, ນ ໜ້ຽງ,5, ນ ພອນ6, ທ ຂໍາ9.

ກໍລະນີຢັ້ງຢືນໃໝ່ 2258: ທ. ພູວຽນ ວັນທານຸວົງ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 32 ປີ, ອາຊິບ: ຄ້າຂາຍ (ຕົ້ມເຫຼົ້າ ແລະ ສົ່ງເຕົາ), ບ້ານນາບອນ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.– ຜູ້ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2215 (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 19 ປີ, ອາຊີບ: ນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ) ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງ ກໍລະນີ 2258.– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ– ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນ– ວັນທີ 26/6/2021 ຮູ້ສືກຄິງຮ້ອນ– ວັນທີ 27/6/2021 ປາກຊາ ບໍ່ໄດ້ລົດຊາດ( ປະຈຸບັນບໍ່ມີອາການສະແດງ)– ໃນວັນທີ 4/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ– ວັນທິ 22-24/6/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສຢູ່ບ້ານ– 25/6/2021 ໄດ້ໄປສົ່ງເຕົ່າຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຈັກສານ ຫຼັກ 21, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ບໍ່ຈື່ຮ້ານ)– 26/6-1/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ບ້ານ– 2/7/2021 ໄປເບີ່ງໄມ້ນໍາ ທ້າວ ພອນ, ຢູ່ບ້ານໜອງຂອນ, ເມືອງໂພນໂຮງ. ແຂວງວຽງຈັນ– 3/7/2021 ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ບ້ານ– 4/7/2021 ໄປເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼັກ 52– 5/7/2021 ເຂົ້າປີ່ນປົວຢູ່ສູນປີ່ນປົວພາກສະໜາມເມືອງໂພນໂຮງ– ຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດທັງໜົດ: 01 ຄົນo ຄອບຄົວດຽວກັບ ກໍລະນີ 2214( ແມ່ ແລະ ນ້ອງຊາຍ), ແມ່ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງວັນທີ 4/7/2021 ບໍ່ພົບເຊື້ອ, ນ້ອງຊາຍຕິດເຊື້ອ ກໍລະນີ 2214o ທ້າວ ພອນ ບ້ານໜອງຂອນ ເບີໂທ 030 9222890, ຍັງບໍ່ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ10.

ກໍລະນີຢັ້ງຢືນໃໝ່ 2259: ທ. ພຸດສະດີ ວິໄລຄໍາ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 17 ປີ, ອາຊິບ: ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນມໍ 7, ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.– ຜູ້ກ່ຽວເປັນກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ (C1) ກັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ່ 2125 (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 17 ປີ, ອາຊີບ: ນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ບ້ານ ຫຼັກ 52, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ)– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ– ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນ– ບໍ່ມີອາການ– ອາຈານໂທໃຫ້ມາເກັບຕົວຢ່າງ, ໃນວັນທີ 2/07/2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ– 5/7/2021 ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ– ວັນທິ 22-23/6/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສຢູ່ບ້ານ– 24/6/2021 ໄປນາ ໄປເບີ່ງໜອງປາ, ໄປຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບໄຜ– 25-28//7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ບ້ານ– 29-30/6/2021 ໄປນາ ໄປເບີ່ງໜອງປາ, ໄປຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບໄຜ– 1/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສຢູ່ບ້ານ– 2/7/2021 ໄປເກັບຕົວຢ່າງນໍາທີມງານເມືອງຢູ່ສູນໂຮງຮຽນຫຼັກ 52 ແລ້ວກັບບ້ານ– 3-4/7/2021 ບໍ່ໄດ້ໄປໃສຢູ່ບ້ານ– 5/7/2021 ເຂົ້າປີ່ນປົວຢູ່ສູນປີ່ນປົວພາກສະໜາມເມືອງໂພນໂຮງ– ຜູ້ສໍາຜັດໄກ້ຊິດທັງໜົດ 03 ຄົນo ຄອບຄົວດຽວກັບ 3 :1, ທ ບຸນມິ, ອາຍຸ 50 ປີ, ພໍ່2, ນ ຈັນເພັງ ອາຍຸ 44 ປີ, ແມ່, ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງໃນວັນທີ 2/7/2021, ບໍ່ພົບເຊື້ອ3, ນ ພອນທີບ ອາຍຸ 8 ປີ , ນ້ອງສາວo ໜູ່ຢູ່ຫ້ອງ ມໍ 7 ຈໍານວນ 19 ໄດ້ຖຶກເກັບຕົວຢ່າແລ້ວ( ໄດ້ນັບເຂົ້າກໍລະນີສໍາຜັດ ກັບກໍລະນີ 2016 ແລະ ກໍລະນີ 2085)11.

ກໍລະນີຢັ້ງຢືນໃໝ່ 2260: ທ ມຸກສະຫັວນ ແກ້ວສີບູນເຮືອງ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 18ປີ, ອາຊິບ: ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນມໍ 7, ໂຮງຮຽນໂຊກໄຊ, ບ້ານນາເລົາ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.ຍັງຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂດສ່ຽງ/ສະຖານທີ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເດີນທາງໄປ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.